Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ın kuzeyinde siyasetin koltuk kavgası üzerinden döndüğünün altını çizerek,  UBP- DP  hükümet programının cek caklarla dolu bir metinden öteye gitmediğini vurguladı.
             Sistemle bütünleşmiş siyasi partilerden sistemi değiştirmesi beklenemez.
“Mevcut parlamento yapısından ekonomik ve siyasi sorunlara çözüm bulacak, ciddi reformlar sağlayacak bir hükümetin çıkması mümkün değildir. Bir gecede parlamento aritmetiği değiştirilmekte, halkın iradesi ile oynanmaktadır. Hükümetler varolan sorunları çözmek için değil Ankara’nın direktiflerini harfiyen uygulayarak, kendi kişisel ve partisel çıkarlarını korumak için kurulmaktadır. UBP-DP  hükümetinin kurulmasındaki amaç da sorunları çözmek, halkı refaha ulaştırmak değil, koltuk kapmaktır” diyen İzcan, esas sorunun mevcut sistem olduğunu ve sistemle bütünleşmiş siyasi partilerden sistemi değiştirmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.
Halka gitmekten korkan statükocu partiler, eninde sonunda sürüklenerek seçime gitmek zorunda kalacaktır.  
Hayvancının, çiftçinin, esnafın, iş insanının iflas ettiği, kamu kurumlarının özel tekellere peşkeş çekildiği, kamu çalışanlarının maaşları üzerinden toplumu baskı altına almaya çalışan siyasi anlayışın bugünkü düzeni değiştirmesinin mümkün olmadığını vurgulayan İzcan, “ Bu hükümetin ömrü de uzun değildir. Halka gitmekten korkan statükocu  partiler eninde sonunda sürüklenerek erken seçime gitmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle kurulu düzeni  değiştirmeyi hedefleyen siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendikaların birlikte hareket ederek toplumsal muhalefeti bir çatı altında toplaması ve halkın karşısına güçlü bir alternatifle çıkması şarttır. Birleşik Kıbrıs Partisi bu alternatifin oluşturulabilmesi için çalışmalarına hız vermeye devam edecektir.  Kıbrıs sorununun çözümü ve içte yaşadığımız ekonomik sıkıntıların aşılmasında