Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs adası ve etrafında oluşan gerginliklerden endişe duyduğunu belirterek, ülkemizde acil çözüme duyulan ihtiyacın gözler önüne serildiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehdit içeren sert açıklamalarını paylaşmadıklarını, sorunların çözümüne hiçbir katkı yapmayacağını dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Savaş ve şiddet politikaları ile uluslararası sorunların çözümü mümkün değildir” dedi.
“Uluslararası deniz hukuku sözleşmesi, devletlerin haklarını belirlemektedir diyen” BKP Merkez Yürütme Kurulu, anlaşmazlık durumunda başvurulacak yer Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemeleridir diyerek, tarafları soğukkanlı olmaya çağırdı.

“Kıbrıs sorununun çözümünün aciliyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir” denen  BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “BM Genel sekreterinin son raporunda atıfta bulunulduğu gibi, deniz alanlarında, doğal kaynak ve federal gelir paylaşımına ilişkin konular, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü ile çözülecektir” dedi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Gütteres belgesi çerçevesinde toplumlar arası görüşmelerin bir an önce başlamasının tek çıkar yol olduğunu önemle vurgulamakta yarar görür” dedi.