BKP, Avrupa sol partisi tarafından Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 5. Akdeniz konferansına katıldı.
BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, konferansta yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan siyasi gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
NATO ve Anglo Amerikan planları çerçevesinde Kıbrıs’ın parçalandığını dile getiren Salih Sonüstün, ayni politikaların Akdenizin değişik ülkelerinde hayata geçirilmeye devam edildiğini vurguladı.
Kıbrıs Türk toplumu asimile edilmektedir.
Kıbrıs Türk toplumunun ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Salih Sonüstün, Ankara’nın yayılmacı siyasetlerinin, Kuzey Kıbrıs’taki yaşamı kötüleştirdiğini dile getirdi.
Kıbrıs’ın Kuzeyine bilinçli biçimde nüfus aktarılarak, Kıbrıs Türk toplumunun asimile edildiğini, kendi geleceğini belirleme hakkının elinden alındığını, özellikle mülkiyet alanında talan yaşandığına dikkat çeken BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, uluslararası toplumdan kopuk, ekonomik bunalım içinde yaşayan gençlerin ülkeyi terk ettiğini vurguladı.
Tek kurtuluşun, BM gözetiminde yürütülen görüşmelere, Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilerek, tek egemenliği, tek vatandaşlığı olan, Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün korunduğu, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu belirten Salih Sonüstün, uluslararası toplumdan bu konuda yürütülen çalışmalara destek olmasını istedi.
Özgür Kıbrıs’a ulaşıncaya kadar mücadele sürecektir.
Erdoğan rejiminin Türkiye halkına olduğu gibi, türkçe konuşan Kıbrıslılara da acılar çektirdiğini, ilerici ve aydınların Türkiye’ye sokulmadığını, Kıbrıs’ın kuzeyinde sunni-islama dayalı baskı rejimi kurmaya çalıştığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, özgür bir Kıbrıs’a ulaşıncaya kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.