Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, gıda maddelerine ve akaryakıta yapılan %26’lık zamla bardağın taşırıldığını belirtti.
“ Uzaktan kumanda, kukla bir hükümetle karşı karşıyayız “ diyen Sonüstün,
“ Halk düşmanı bu zihniyet, Ankaradaki rejimin desteği ile halkı haraca bağlamıştır “ dedi.
Dövizdeki patlamanın Erdoğan iktidarının iflasının habercisi olduğunu dile getiren Salih Sonüstün, TL kullanımından bir an önce vaz geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ankara ile imzalanan protokolde, bunu önlemek için özel maddeler bulunduğunu belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ekonomik değil, siyasi rejim değişikliği hedefleyen, otoriter bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu vurguladı.
İşbirlikçi sermaye sınıfı dışında, tüm kesimlerin saldırı altında olduğunu dile getiren Salih Sonüstün, sorunun siyasi olduğunu ve topluma giydirilmeye çalışılan deli gömleğini yırtıp atmaktan başka çare bulunmadığını vurguladı.