Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin çöktüğünü belirterek, bunun sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunun altını çizdi.

Bütçeden sağlığa ayrılan %6’lık pay ile sağlık sisteminin geliştirilmesinin mümkün olmadığını kaydeden İzcan, “Müdür, müsteşar atamalarına, partizanca istihdamlara kaynak yaratan CTP-BG/UBP hükümeti, sağlık sistemini bütçenin %6’sı gibi komik bir oranla sürdürmeye çalışmaktadır. Sağlığa ayrılan pay biran önce arttırılmalı ve anaysal bir hak olan ücretsiz sağlık hizmeti tüm halka eşit bir şekilde sunulmalıdır” dedi.

Çağdaş bir sağlık yasası yapılmalı.

            Sağlıkta esas sorunun sistemsizlik olduğunun altını çizen İzcan, çağdaş bir sağlık yasası yapılarak, çağdaş bir sağlık sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. BKP olarak sağlıkta tam güne geçilmesini talep ettiklerini kaydeden İzcan, “Kamu hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanları halka tam gün hizmet vermeli, hem hastanede çalışıp hem de klinik işletme uygulaması kaldırılmalı ve bu konuda sıkı bir denetim uygulanmaldır. Bunun yanında kamu hastanelerinde hizmet veren doktor ve sağlık çalışanalarının özlük hakları tanınmalı, ihtiyaç duyulan alanlara istihdamlar biran önce yapılmalı, çalışma koşulları,  ücret ve maaşlar ile çalışma saatleri yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Hastanelerde verimli çalışma ve displinin sağlanarak, vatandaşa kaliteli hizmet verilmesi gerektiğinin altını çizen İzcan, “Kamu hastaneleri bakımsızlıktan dökülmete, teknik ve teknolojik yetersizlikler bulunmaktadır. Hastanelerde ilaç dahi bulunmamakta, parası olan özel eczanelerden temin etmektedir. Kamusal sağlık anlayışı ile tüm bu sorunların orta yerden kaldırılması için biran önce adım atılmalıdır” dedi.

İzcan, BKP’nin çağdaş bir sağlık yasası ile sistemin hayata geçirilmesi, ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetinin tüm halka eşit bir şekilde sağlanması için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.