Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, 3 günde kıyılarımıza 9 cansız bedenin vurmasının ibret verici bir durum olduğunu vurgulayarak, Dünyada yürütülen kirli savaşların bedelini suçsuz insanların ödediğini belirtti.

‘Kâr daha fazla kâr’ hırsıyla yanıp tutuşan çok uluslu tekeller ve onların koruyucusu emperyalist güçlerin, yaşanan katliamların sorumlusu olduğunu dile getiren Yiğiter, ülkemizde mevcut mevzuat altında sığınma hakkı tanıyan veya sığınmacı / mülteci tanımı yapan herhangi bir yasanın bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

“Sığınma talebi ile gelen kişilerin can güvenliği olmayan yerlere geri gönderilmesi, veya cezalandırılması,  temel insan haklarına aykırıdır” diyen Hediye Yiğiter, yasal eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gerekli hukuki çalışmaların  yapılmasını talep etti.

İç hukukumuz uluslararası hukuka uydurulmalıdır.

“Uluslararası insan hakları antlaşmasının, mülteci hakları alanında emrettiği mekanizmalar hayata geçirilmelidir” diyen BKP Kadın Meclisi Başkanı  Hediye Yiğiter, “İç hukukumuzu, uluslararası hukuka uydurmak en doğru yoldur” dedi.

Daha fazla insanın  hayatını kaybetmemesi için, ülkemizde sürdürülebilir bir sığınmacılık sisteminin hayata geçirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Hediye Yiğiter, hükümetten, gerekli çalışmaları yapmasını talep etti.