Merkez Yürütme Kurulu

  1. İzzet İzcan – Genel Başkan
  2. Salih Sonüstün – Genel Sekreter
  3. Yusuf Akama – Örgüt Sekreteri
  4. Hüseyin Yılmaz Yaşarcan – Mali Sekreter
  5. Emin Taşker – Dış İlişkiler Sekreteri
  6. Dr Ahmet İşbeceren – Eğitim Sekreteri
  7. Kâzım Denizci – Basın Yayın Propaganda Sekreteri
  8. Münür Özdiren – Sosyal İşler Sekreteri