Merkez Yürütme Kurulu

  1. İzzet İzcan – Genel Başkan
  2. Salih Sonüstün – Genel Sekreter
  3. Dr. Ahmet İşbeceren – Örgüt Sekreteri
  4. Hüseyin Yılmaz Yaşarcan – Mali Sekreter
  5. Ülker Fahri- Dış İlişkiler Sekreteri
  6. Hüseyin Demirel – Eğitim Sekreteri
  7. Emin Taşker – Basın Yayın Propaganda Sekreteri
  8. Münür Özdiren – Sosyal İşler Sekreteri