Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın ardından birtakım maceracı çevrelerin ortaya attığı ayrılıkçı önerilerin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Türkiye’ye bağlanmanın da olası senaryolar dahilinde bulunduğu şeklindeki açıklamasının esas niyeti ortaya koyduğunu belirten İzzet İzcan, “Taksimci ve fanatik politikalar Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına taşımıştır” dedi.

Türkiye Kıbrıs’ın bütününü askeri denetimi altında tutmak istiyor. Bütün mesele budur.
Crans Montana görüşmelerindeki esas sorunun Garanti Antlaşması ve güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan İzcan, “Türkiye, Kıbrıs’ın bütününü tek taraflı müdahale edebileceği askeri denetim altında tutmak istiyor. Bütün mesele budur” dedi.
Bunun Kıbrıslı Türklerin güvenliği ile bir ilgisi olmadığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, masada güvenlikle ilgili dört öneri bulunduğunu hatırlatarak “Eğer istense idi bu konu çok rahat halledilirdi” dedi.

Ana hedef  Birleşik Federal Kıbrıs olmalıdır.
          Görüşmelerin  BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri çerçevesinde  yeniden başlamasının tek gerçekçi seçenek olduğunu vurgulayan İzzet İzcan, “Kıbrıs halkının kardeşçe yaşayacağı Birleşik Federal Kıbrıs ana hedefimiz olmalıdır” dedi.

“Kıbrıs’ı bölen,  Dünya halklarını birbirine kırdıran Anglo-Amerikan emperyalizmidir” diyen  BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bütün halkların kardeş olduğunun hatırdan çıkartılmamasını istedi.