BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, her iki lidere de çağrıda bulunarak görüşme sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılması için inisiyatif almalarını ve biran önce masaya dönmelerini talep etti.

Yalnızca görüşme sürecinin yeniden başlatılması değil aynı zamanda çözümün bir an önce gerçekleştirilmesini talep ettiklerini vurgulayan İzcan, “ Yarım asırdır konuşulan bir sorununun artık konuşulacak bir tarafı kalmamıştır. Çözümün parametreleri 78-79 Doruk Antlaşmalarında belirlenmiş ve BM tarafından onaylanmıştır. Çözümsüzlüğün devamının ülkemiz ve insanımız için yok oluşun başlangıcı olduğunu her iki taraf da anlamalı, dünyada ve bölgemizde yaşananlar doğru okunmalıdır. Kıbrıs’ta siyasi bir çözüme ulaşılması kaçınılmazdır” dedi.

Görüşmelerde izlenen yöntem ve metodlar yeniden gözden geçirilmelidir.

Görüşme sürecinde uygulanan metodolojinin sorgulanmaya başlandığı bir sürece girildiğinin altını çizen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yıllardır devam eden görüşmelerde olumlu bir sonuca ve çözüme ulaşılmaması artık görüşme metodlarının da sorgulanmasına neden olmuştur. Bazı konularda sağlanan yakınlaşmalara rağmen esas konularda anlaşılamaması bu sorgulamanın esas nedenidir” dedi.

Barış ve çözümü getirecek adımlar atılmalıdır.

Kıbrıs konusunda en çetrefilli konuların masada henüz çözümlenememiş, garantiler, toprak, dönüşümlü başkanlık gibi kritik konular olduğunu ifade eden İzcan, “ Bu konulara çözüm bulmanın tek yolu masada kalmak ve samimiyetle görüşmelere devam etmektedir. Bundan başka çıkar yol yoktur.  Masadan kaçarak sorunların çözülemeyeceğini her iki lidere de hatırlatmayı görev biliriz. Liderlere çağrımız bir an önce masaya dönmeleri ve ülkemize barış ve çözümü getirecek adımları atmalarıdır. Milliyetçi, şoven ve ayrılıkçı kesimlerin ekmeğine yağ sürmemeleridir” dedi.