Yaşadığımız tüm sorunların temel kaynağı olan Kıbrıs sorunu Anglo-Amerikan emperyalizmi ve her iki toplumdaki milliyetçi-şöven çevrelerin yarattığı uluslararası bir sorundur.

NATO planlamaları çerçevesinde 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve bu darbeyi izleyen 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesi sonucunda ortaya çıkan statükoyla birlikte ikiye bölünen adamızın kuzeyinde oluşturulan Türkiye’nin yönetimindeki ayrılıkçı ve asker ağırlıklı militarist rejim Kıbrıs Türk toplumunu yok olmakla karşı karşıya getirmiştir.

Soruna acilen çözüm bulunması Kıbrıs halkının ve adamızın geleceği açısından elzemdir.

Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit ve Latin tüm Kıbrıs halkının barış içinde, tüm yabancı askerlerden ve üslerden arındırılmış, bağımsız, egemen, birleşik bir Kıbrıs’ta yeniden bir arada yaşaması esas hedeftir.

Liderler arası müzakereler, düzeyi düşürülmeden, bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılmış konulara saygı gösterilerek kaldığı yerden bir an önce yeniden başlatılmalıdır.

Bulunacak çözüm ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs’tır.

Ülkemiz üzerindeki çıkarlarını artırarak sürdürmek hedefinde olan emperyalist güçler ülkemizdeki yerli işbirlikçilerinin de yardımıyla yeni NATO planlarını halkımıza dayatmak için hazırlık yaptıkları görülmektedir. Kıbrıs sorununu çözmekten; Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar arasında güven ve ortak yaşam koşullarını kurmaktan çok uzak olan böylesi dayatmalara karşı çıkmak ve halkın çıkarlarını dikkate alan, halk tarafından kabul edilecek bir çözümü hayata geçirmek için mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir.

Çözüm bütün Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olmalı, herhangi bir yabancı ülkenin garantörlüğünü reddetmeli ve Kıbrıs’ı tam bağımsızlığa kavuşturmalıdır.

Çözüm Planı tüm Kıbrıs halkının ortak çıkarlarını gözetmeli ve Kıbrıslılar tarafından hazırlanmalıdır. Yeni bir dış kaynaklı dayatma çözüm planına, yabancı müdahale ve baskılara karşı olduğumuzu ısrarla vurgularız.

Kıbrıs sorununa Kıbrıslıların ortak iradesine dayalı federal bir çözüm bulunması için yerel ve uluslararası tüm ilerici ve sol güçleri ortak mücadeleye çağırıyoruz.