Birleşik Kıbrıs Partisi Serdinç Maypa’nın tutuklanmasını bir hukuk ayıbı olarak kınamaktadır.
Konu ile ilgili açıklama yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Serdinç Maypa’nın yaptığı yayınlar hiçbir şekilde “ Özel hayatın gizliliği “ kapsamına girmez “ dedi.
“ Sıradan bir gazetecilik faaliyeti ne zamandan beri suç kapsamına giriyor? “ diye soran İzzet İzcan, “ Yapılmak istenen yurttaş gazeteciliği yapan kesimlerin susturulmasıdır “ dedi.
Birtakım kurumların yöneticilerinin çevirdiği hukuk dışı faaliyetleri, habercilik adına paylaşmanın yurtsever gazetecilerin görevi olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Şikayeti olan varsa, kişisel davasını açabilir “ dedi.
“ Konu Serdinç Maypa’yı ilgilendiren kişisel bir mesele olmaktan çıkmış, basın özgürlüğünü tehdit eden bir noktaya ulaşmıştır “ diyen İzzet İzcan, anayasaya aykırı olan özel hayatın gizliliği yasası, Kıbrıs Türk toplumunu polis devletinde yaşamaya mahkum etmiştir “ dedi.
BKP’nin Serdinç Maypa’ya sahip çıktığı gibi, demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında durmaya devam edeceğini belirten İzzet İzcan, uluslar arası hukukun dışında kalan Kuzey Kıbrıs’ın, suç merkezine dönüştüğünü vurguladı.