Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta var olan sistemin iflas ettiğini, Mecliste nisabın sağlanamadığını, statükodan beslenen siyasi partilerin, birbirlerine komplo kurduklarını belirterek, “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır” dedi.
Halkın yarıdan çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkemizde, kişisel ve partisel çıkara dayalı icraatların devam ettiğini dile getiren İzzet İzcan, Ankara’daki iktidarlar tarafından çizilen sınırlar içinde devam eden hükümetçilik oyununun inandırıcılığını tamamen yitirdiğini vurguladı.
“Yurdumuzu bölen dikenli telleri ortadan kaldırarak, yeniden birleşmiş bir ülke yaratmak ve uluslararası hukukun parçası olarak, dünyada yerimizi alacağımız, çağdaş bir hukuk devleti öncelikli hedefimiz olmalıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Göstermelik ve bağımlı yönetimlerle, Kıbrıs Türk toplumunun refah ve huzura kavuşması mümkün değildir” dedi.
Meclisteki partileri, halka gerçekleri anlatıp, bağımsız özgür bir ülke yaratma mücadelesinde taraf olmaya çağıran İzcan, bir takım ayak oyunlarıyla, birbirlerine üstünlük sağlama yarışından vaz geçmeye çağırdı.