Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan,, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in görev süresi içinde  9. iş cinayetinin meydana geldiğine vurgu yaparak, “ Göreve geldiğiniz ilk günden bu yana her fırsatta, denetimleri artırdığınızı, çalışma hayatını daha güvenli bir yapıya kavuşturmak için uğraştığınızı söylüyorsunuz sayın Bakan ama bu sürede 9 emekçi hayatını kaybetti.  Kaç emekçi daha hayatını kaybetmeli ki görevinizi yapmadığınızı kabul edip istifa edesiniz?” diye sordu.

Daha iyi bir yaşam umuduyla ülkeye gelen emekçilerin, insani koşullardan uzak, iş güvenliğinden mahrum koşullarda, emekleri sömürülerek ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasını önleyecek tedbirleri almayı ve emekçiyi korumayı dahi beceremeyen bir hükümetin, ülke güvenliğini sağlamasını beklemenin ölüden göz yaşı beklemek olduğuna işaret eden İzcan, “ İnşaatlarda kurulan iskelelerin güvenli olup olmadığını kontrol edebilecek bir mekanizmayı dahi oluşturamayan, her hafta yeni bir iş cinayetinin yaşanmasına seyirci kalan bir hükümetin ülkenin güvenliğini sağlaması, vatandaşının daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamasını sağlayacak adımlar atmasını beklemek abesle iştigaldir” dedi

Türkiye ve 3. Dünya ülkelerinden getirilen ve ucuz iş gücü olarak sömürülen emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının çalışma Bakanlığı’nın denetiminde olmasının şart olduğuna vurgu yapan İzcan, “ Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e çağrımız, şov değil iş yapmalarıdır. Emekçinin can güvenliği değil sermayenin kar hırsını gözeten zihniyet yerine, ülkeye ucuz işçi akımını önleyecek, denetimin artırıldığı, ucuz işçi değil, sadece ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimli işçi getirilmesine izin verecek, insan haklarına ve emeğe saygılı demokratik bir yapının oluşturması için gereken adımları bir önce atmaları ve yasal düzenlemeleri hayata geçirmeleridir” dedi.