Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, CTP-BG/UBP hükümetinin işveren ile birlikte saptadığı asgari ücrete brüt 55 TL’lik artışın işçi ve çalışanlar ile dalga geçmek olduğunu beklirterek, hükümetin patronlara hizmet ettiğini ve işçilere kölelik koşullarının dayatıldığını vurguladı.

İşçi ve çalışanların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Korkmazhan, emekçiler adına hükümette olduğunu iddia edenlerin emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurguladı. Asgari ücretli çalışanları açlık ve sefalete mahkum edildiğini vurgulayan Korkmazhan, bunu şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.

Asgari ücrete insanca yaşama olanak sağlayacak artış yapılmalıdır.

Asgari ücrete yapılan komik artışın kabul edilemez olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Biran önce asgari ücrete hayat pahalılığı oranında insanca yaşama olanak sağlayacak artış yapılmalıdır.  Bunun yanında, tüm çalışanları kapsayacak şekilde maaş ve ücretleri hayat pahalılığı karşısında koruyan ve fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak artmasını sağlayan eşel-mobil sistemi uygulamaya konmalıdır” dedi.

Özel sektörde sendikalaşma zorunlu hale getirilmeli.

Özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirecek yasal düzenlemenin yapılmasını talep eden BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, “Özel sektör çalışanları örgütsüz, sosyal ve iş güvencesiz koşullarda, sömürünün en ağırına maruz kalmaktadırlar. Hükümet özel sektörde sendikalaşmanın önünü açıp çalışanların sosyal kazanımları için örgütlenmelerine olanak sağlayacak yasal düzenlemeyi biran önce meclisten geçirmeli ve kuralsız çalışma yaşamına bir son vermelidir” dedi.

BKP’nin çalışanların ve emekçi kesimlerin yanında olduğunun altını çizen BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, asgari ücretin insanca yaşama olanak sağlayacak bir düzeye getirilmesi, sendikalaşma, daha iyi iş ve yaşam koşullarının sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu