Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, iş kazalarının kader değil cinayet olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ın istifa etmesini talep etti.

2015 yılını ilk 5 ayında 5 işçinin hayatını kaybettiğini, işçi cinayetlerinin olağan bir hal aldığını vurgulayan Korkmazhan, Mağusa’daki bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin ölmesi ve 1 işçinin de ağır yaralanmasının sorumlularının çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman ve önlem almayan CTP-BG/DP-UG hükümeti olduğunun altını çizdi. Mağusa’da yaşanan işçi cinayetinin sorumluları ve ilgili şirket hakkında soruşturma açılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep eden Korkmazhan, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

İşçilerin kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü kaydeden Korkmazhan, sermaye ve iş çevrelerine sınırsız emek sömürüsünün koşullarını oluşturan CTP-BG/DP-UG hükümetinin çalışma alanlarını işçilerin mezarına dönüştürdüğünü vurguladı.

BKP, özel sektörde sendikalaşma çalışması başlatacak.

Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Abdullah Korkmazhan, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya karşı iş güvenliği ve işçilerin sendikalaşması için BKP olarak çalışma başlatacaklarının altını çizdi.