Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, halkının büyük bir bölümünün borçlarını ödeyemediğini belirterek, “ödenemediği için mahkemelik olan banka ve kredi kartı borçları ile çek yasağına girenlerin sayısı, geçtiğimiz senelerin kat kat üzerindedir” dedi.

Dövizde meydana gelen yükseliş ve artan hayat pahalılığı karşısında önlem almayan CTP-BG/UBP hükümetinin halkı kaderine terk ettiğini vurgulayan Korkmazhan, maaş ve ücretlerin açlık sınırının altında kaldığını kaydetti.

Halkın büyük bir bölümünün borcunu, borçla kapatarak yaşamaya çalıştığını, işçilerin, üreticilerin, esnafın, küçük işletmecilerin her geçen gün daha da borç batağına saplandığını kaydeden Abdullah Korkmazhan, “CTP-BG/UBP hükümeti, polyanacılık oyununa son vererek, halkı rahatlatacak köklü ekonomik tedbirleri hayata geçirmelidir” dedi.

BKP’nin önerileri.

Herşeyden önce CTP-BG-UBP hükümetinin halkın vergileri ile oluşan bütçeyi ve ülke kaynaklarını ulufe dağıtır gibi partililerine dağıtmaya son vermesi gerektiğinin altını çizen Korkmazhan, yükselen döviz ve ekonomik kriz karşısında ilk yapılması gerekenin kurların tüm sektörlerde sabitlenmesi için yasal düzenleme yapılması olduğunu kaydetti.

Kur sabitlemesi için yaptırım gücü olmayan özel kurumlara kur farkından dolayı sağladıkları artı kazanca yönelik ekstra vergi getirilmesini ve elde edilen vergi ile dar gelirlilere ve işsizlere dönük sosyal yardım programlarının finanse edilmesini öneren Korkmazhan,  tüm ithal mallardaki fonlarda, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlarda, gümrük vergileri, halka uygulanan vergi ve KDV’lerde indirim yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması ve kur farklarının bağışlanması için girişim yapılmalıdır” diyen Korkmazhan, eşel-mobil sisteminin kamu ve özel sektör ayırımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe konulmasını, böylece maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesini talep etti.

Stabil para birimi olan Euro’ya geçmenin mümkün olduğunu, bunun için siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Korkmazhan, bu konuda da adım atılmasını talep etti.

Halkın daha ağır bedeller ödememesi için CTP-BG/UBP hükümetinin biran önce adım atmasını talep eden Korkmazhan, BKP’nin görüş ve önerilerini paylaşmaya ve hükümetin adım atması için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.