Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs’ı kana bulayan 15 Temmuz darbesi ve ardından 20 Temmuz, 14 Ağustos savaşlarının yıldönümlerinde,  çıkarılması gereken dersler bulunduğunu vurgulayarak, görüşme sürecinin yeniden başlaması yönünde ortaya konan diplomatik çabaların şiddetle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Hiçbir şey bize geçmişte yaşanan acıları unutturamaz” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, Kıbrıs’ın her iki tarafında ortaya çıkan faşist, ırkçı, taksim yanlısı güçlere karşı en etkili bir şekilde tavır konulmasını istedi.

Geçmişi unutmadan, birleşik ortak bir gelecek kurmalıyız.

“Darbe ve savaş döneminde, masum insanları cepheye sürerken, kendileri cephe gerisinde saklanan, çoluk çocuk sivilleri katleden bu sahte kahramanları çok iyi tanıyoruz” diyen BKP Merkez Yürütme kurulu açıklamasında,  “Geçmişi unutmadan, birleşik ortak bir gelecek kurmak, Kıbrıs halkının çıkarınadır. Ortaya konan çözüm çabalarını boşa çıkarmamalıyız” dendi.

Taraflardan, Guterres Belgesi çerçevesinde ön şartsız masaya oturmalarını talep ediyoruz.

“Geçmişten sorumlu faşist zihniyet, zamana oynayarak sinsi emellerini hayata geçirmeye çalışmaktadır” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, taraflardan, BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu 6 maddelik Guterres Belgesi çerçevesinde, ön şartsız masaya oturmalarını talep etti.