Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi sözcüsü Hediye Yiğiter, son 16 yılda işlenen 84 cinayette 34 kadının vahşice beraber oldukları erkekler tarafından öldürüldüklerini dile getirerek erkek egemen toplumsal yapının her geçen gün şiddet eğilimin arttığını vurguladı.

 

Aile içi şiddet temel insan hakları ihlalidir.

Ataerkil yapının değişen ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel yapıyla baskı ve şiddet yolu ile daha zayıf olarak görülen kadın, çocuk, LGBT bireyler üstündeki egemenliğini artırma eğilimini artırdığını vurgulayan Yiğiter, “ Yaşananlar salt aile içindeki baskı ve şiddetin artması ile alakalı değildir. Sorun toplumsal ve hatta siyasaldır. Aile içi şiddet diye yorumlanan bu tür cinayetler, temel insan hakları ihlalidir” dedi.

“ Kıbrıs Türk Toplumu’nun artan siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında hasta bir topluma dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Bunun sonucu olarak da sorunları şiddetle çözme eğilimi her geçen daha da artmaktadır” diyen BKP kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, devletin ilk öğretimden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularını eğitim müfredatına almasının şart olduğunu vurguladı.

 

Yönetenler vatandaşların temel insan haklarını korumakla yükümlüdür.

Hükümetin kadın sığınma evi de dahil sosyal devlet ilkelerini hayata geçirmek ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumakla yükümlü olduğuna işaret eden Yiğiter, “ Ne yazık ki UBP- DP azınlık hükümeti sorun çözmekten aciz ve basiretsizdir. Şiddetin insanımız tarafından içselleştirilerek normalleşen bir olguya dönüşmesini asla kabul etmiyoruz. Bu noktada hükümet yetkililerini görevlerini yapmaya çağırırken, hükümetin şiddetin önüne geçebilecek yapısal, hukuksal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlatırız” dedi.