Birleşik Kıbrıs Partisi Dışilişkiler Sekreteri Salih Sonüstün AKEL’in 22. Kongresi çerçevesinde düzenlenen “Emperyalizm ve savaşlar döneminde faşizmin ve gerici güçlerin tehditleri” konulu uluslararası konferansa katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasına, Anglo-Amerikan emperyalizminin bölgemiz ve ülkemiz üzerinde yürüttüğü oyunlara dikkat çekerek başlayan Sonüstün, emperyalist güçlerin Kıbrıs sorununun mimarları olduğunu vurguladı.

“Emperyalizm, faşizan yöntemlerini asırlardır zulme ve sömürüye başkaldıran halkların tümüne uyguladı ve uygulattı. Kıbrıs’ta da her iki toplum içerisindeki milliyetçi ve şoven kesimleri kullanarak, iki toplumu birbirine kırdırdı” diyen Sonüstün, 15 Temmuz 1974 Yunan Darbesi ve 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesinin NATO tarafından tezgahlandığını vurguladı.

Anglo-Amerikanların uzantıları olan EOKA-B ve TMT’nin Kıbrıs tarihini kan ve gözyaşı ile yazdığını, toplumları terörize edip, ilericileri katlettiklerini ve ülkenin bölünmesi için her türlü yönteme başvurduklarını kaydeden Sonüstün, emperyalizmin tüm çabalarına rağmen ortak vatan ülküsünü ve ilerici mücadeleyi ortadan kaldıramadığını, barış ve ortak vatan mücadelesinin bugün daha güçlü olduğunu ve kitleler tarafından daha fazla benimsendiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın tüm üslerden ve yabancı askerlerden arındırılması ve federasyon temelinde yeniden birleştirilmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam ettiklerine dikkat çeken Sonüstün, uluslararası ilerici hareketin desteği ve dayanışmasının çok önemli olduğunu kaydetti.