Kapitalizm bir krizler sistemidir. Başka bir deyişle kriz kapitalizmde yapısaldır. Bu olguya rağmen Sovyetler Birliği’nin dağılması ile kapitalizmin zaferi ilan edildi. Emperyalizm ve uzantıları sosyalizmin yenilgiye uğrayıp tarihe karıştığını ilan etti. Bununla yetinmeyerek ideolojilerin sonunun geldiğini iddia ettiler.

Ancak 2009 yılında ABD’de başlayan son yıllarda ise daha da derinleşen ekonomik krizin alevlerinin bir anda tüm dünyaya yayılması bunun böyle olmadığını gösterdi. Kapitalist küreselleşmeyi övüp övüp bitiremeyenler, Marksizmin tarihe karıştığını iddia edenler, batan banka ve şirketlerini sosyalist yöntemlerle kurtarmaya çalıştı.

Krizle birlikte tüm borsalar alt-üst oldu. Dev finans kuruluşları iflaslarla yerle bir oldu. Kapitalizmin sağlam ve sarsılmaz, ABD’nin de yenilmez olduğu iddiası bir kez daha fos çıktı.

Kapitalizm çöküşün eşiğinde bulunmaktadır. Yenilgiye uğratılmadığı takdirde çöküşten kurtulması mümkündür. Tüm dünya soluna düşen görev kapitalizme öldürücü darbeyi vurmak ve sosyalizmin temellerini atmaktır.

Kapitalizm için çöküşten ve ekonomik bunalımdan kurtuluşun en kolay yolu yeni savaşlar ve sömürge alanları yaratmaktır. Zengin enerji kaynakları ve stratejik konumundan dolayı eskiden beri emperyalizmin saldırı ve müdahalelerine hedef olan bölgemiz Orta Doğu, ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde daha büyük saldırı ve müdahalelere uğramakadır.

ABD emperyalizminin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde bölgemizde yaptığı zulüm ve yarattığı kan gölü ve bu bağlamda Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve bölge ülkelerine biçtiği rol asla kabul edilemezdir.

BKP, Kıbrıs’ta bölünmüşlüğün ve çözümsüzlüğün kalıcılaşmasına yönelik ABD entrikalarına karşı Birleşik Kıbrıs için kararlı mücadelesine devam edecektir.

BKP, Büyük Orta Doğu Projesi ve bununla bağlantılı her türlü operasyon ve saldırılara şiddetle karşıdır.

Irak, Afganistan ve diğer bölge ülkelerindeki işgal ve müdahaleler bir an önce sonlanmalıdır.

Suriye ve İran’a dönük son dönemde artan emperyalist saldırı ve müdahalelere karşı enternasyonalist dayanışmamızı bir kez daha vurgularız.

Arap Baharı adı altında girişilen bölgenin yeniden dizayn edilmesi ve emperyalist tahakkümün güçlenmesi yönündeki çabaları mahkûm ederiz.

Bölgemizin en eski ve kanlı sorunu olan Filistin sorunu, ancak İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarından 1967 Haziran ayı öncesindeki sınırlarına çekilmesi ile mümkündür. BKP, kahraman Filistin halkının direnişini selamlamaktadır.

Ortadoğu tüm nükleer silah ve tesislerden temizlenmelidir.

BKP, kardeş Kürt halkının Türkiye ve Kürdistan’ın genelinde sürdürdüğü haklı mücadelesini yürekten destekler.

Tüm Orta Doğu halkları ile dayanışmasını vurgulayan BKP, özgür ve emperyalist tahakkümden kurtulmuş bir Orta Doğu mücadelesini ileriye taşıma yönündeki kararlılığını bir kez daha ifade eder.