Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, katliama dönüşen
İsrail-Filistin savaşının durdurulması çağrısında bulundu.
Filistin halkının İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri katliamlara maruz kaldığını belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, “ BKP, Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya devam edecektir “ dedi.
Sivillerin katledilmesini lanetliyoruz.
Hamas’ın sivilleri hedef alan saldırılarını desteklemediklerini, bu yöntemle BKP, Filistin halkının mücadelesine destek olunamayacağını dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, Siyonist İsrail devletinin, Hamas’ın saldırılarını gerekçe göstererek, suçsuz ve günahsız Filistin halkını katletmesini lanetlediklerini vurguladı.
BKP, Filistin halkının kendi devletinin idaresi altında, İsrail devleti ile yan yana, kardeşçe yaşamasının tek çıkar yol olduğunu belirtti.
Büyük Ortadoğu Projesi uygulamaya konulmuştur.
Amerikan Emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesini uygulamaya soktuğu, yanına aldığı devletlerle birlikte, Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını kontrol altına almak için, dünyayı yeniden şekillendirmeye çalıştığını vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, İstail’i sürdürdüğü katliamlara son vermeye çağırdı.