Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), başlattıkları ziyaret ve halk ile buluşma toplantıları çerçevesinde, 19 Kasım Perşembe (dün) saat 19:30’da Doğancı  köyünü ziyaret ederek  bölge halkı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.Doğancı Spor Kulübü’nde gerçekleşen halk toplantısında, Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinde gelinen son aşama, iki partinin çözüm konusundaki politikaları ve ortak mücadele konuları tartışıldı. BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou’nun konuşma yaptığı toplantıda, konuşmaların ardından halktan gelen sorular cevaplandı. Etkinlikte, Türkçe ve Yunanca simultane çeviri yapıldı.

Ortak geleceğimizi, ortak mücadele ile inşa edeceğiz.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun kritik bir aşamadan geçtiğini, müzakere sürecinin de yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, Kıbrıs sorununda nasıl bir çözüm hedeflediklerini halk ile tartışmak, halkın görüş ve önerilerini almak  ve müzakere sürecine katkıda bulunmak istediklerini, bu amaçla BKP ve AKEL olarak başlattıkları halk ile buluşma toplantılarına Doğancı köyünden başladıklarını söyledi. Kıbrıs sorununda çözümsüz geçen her  günün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kayıbı olduğunu, çözüm zamanının artık geldiğini ve olası çözümün tüm Kıbrıslıların çıkarlarına hızmet edeceğini kaydeden İzcan, “Çözüm ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirmeli, tüm Kıbrıslıların temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmalıdır. BKP olarak siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan  federal bir Kıbrıs’ın oluşmasını hedefliyoruz” dedi.

Emperyalizmin, milliyetçiliğin ve şovenizmin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak düşmanı olduğunu kaydeden İzcan, “Her iki topluma da büyük kayıplar yaşatan ve statükonun devamı için birlikte çalışan  iki taraftaki milliyetçi ve şoven kesimlere karşı birlikte mücadele etmeye ve barış için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm Kıbrıslıların hak ve özgürlükleri için mücadele veriyoruz.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou ise yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler ile bir araya gelerek, görüşlerini aktarmaktan ve ortak geleceği birlikte şekillendirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, AKEL’in Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında ayırım yapmayan, tüm Kıbrıslıların hak ve özgürlüklerinin sağlanacağı  kamsamlı çözüm için kararlı bir şekilde çalışan bir parti olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ortak vatanı olduğunu ve sağlanacak kamsamlı federal çözüm ile barış içinde birarada yaşamak istediklerini kaydeden Kiprianou, BKP ve diğer ilerici Kıbrıslı Türk siyasal güçler ile çözüm ve barış için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.