Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Falyalı cinayetinin ülkede güvenlik sorunu olduğunu, hiç kimsenin güvende olmadığını gözler önüne serdiğini belirtti.
40 bin askerin, binlerce güvenlik görevlisinin ve sayısız istihbarat örgütünün bulunduğu bir yerde insanlar ailelerinin gözleri önünde kalaşnikof silahlarla öldürülüyorsa sorun KKTC denilen satükonun kendisidir diyen BKP MYK, çözümün statükonun yıkılarak yerine uluslar arası hukuk tarafından tanınan, özgür bağımsız federal Kıbrıs’ın kurulmasından geçtiğini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs’ın mafyanın cirit attığı, sanal bet, fuhuş, kara para uyuşturucu ve insan kaçakçılığı merkezi olarak anılduğını dile getren BKP MYK, bunun sorumluluğunun başta Ankara’daki iktidarlar olmak üzere ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin omuzlarında olduğunu belirtti.
Muhaceret, göç ve vatandaşlık yasalarının değiştirilmesi kumarhane ve sanal bet merkezlerinin kapatılması, yeni bir anayasa yapılarak geçici 10. maddenin kaldırılması, iç ve dış güvenliğin Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesi çağrısında bulunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, bunların yapılmaması durumunda hiç kimsenin güvende olamayacağını ve Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin kirli işlerinin döndüğü bir yer olmaya devam edeceğini vurguladı.