Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde çözüm için fırsatın en fazla yaklaştığı bir sürece girildiğini ifade ederek, “ Yarım asırlık bir çözümsüzlüğün ardından çözüme en fazla yaklaştığımız bir döneme girdik. Birleşik Kıbrıs Partisi olarak bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, liderleri İsviçre’de samimiyetle azami gayret göstermeye ve artık her iki toplumu da bilinmezliğe sürükleyen bu soruna çözüm bulmaya çağırırız” dedi.

İsviçre’deki görüşmeler belirleyici olacaktır.
“ Öyle görünüyor ki 6 başlığın 4 ünde neredeyse uzlaşılmıştır. Kalan başlıklarda da uzlaşma sağlanarak çözüme daha da yaklaşılması temennimizidir” diyen İzcan İsviçre’de gerçekleşecek görüşmelerin belirleyici olacağını vurguladı.

BKP, temkinli bir iyimserlik içindedir.
Geçen yarım asırlık süreçte sorununun çözümsüzlüğünün devamının temkinli bir iyimserliğe yol açtığına vurgu yapan İzcan, “ hem ülkemiz hem de insanlarımız için ihtiyaç duyulan barış ve çözüme ulaşılması, ülkemizin yeniden birleştirilerek, uluslar arası hukuka dayalı, insan haklarının korunduğu, demokratik bir barışın sağlanması için  iki toplum liderine ve toplumlara büyük görev düşmektedir. Barış ve çözümden yana tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütleri sürece katkı koymalıdır” dedi.
“          Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğinin korunması için çözüm istiyoruz.
Çözümsüzlüğün devamının mümkün olmadığını belirten İzcan, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin devamı için yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorununun çözümünün kaçınılmaz olduğuna  işaret ederek, “ Bu gün yapılması gereken geçmişten gerekli dersleri alarak ülkemizde barışı inşa etmektir. Birleşik Kıbrıs Partisi olarak her iki toplum liderine çağrımız ülkemizin  barış adası olması ve insanlarımızın güven ve barış içinde yaşaması için  Kıbrıslıların menfaat ve çıkarlarının korunacağı bir anlaşmaya imza atmalarıdır” dedi.