Birleşik Kıbrıs Partisi, 23-24 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Sol Partisi Yürütme ve Genel Kurul toplantılarına katıldı.

BKP’yi temsilen toplantıya,  BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün katıldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik çalışmalar planlandı ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yapılan seçim sonuçları değerlendirildi.

BKP, Genel Kurula Kıbrıs sorunu ve görüşme süreci ile ilgili bir rapor sundu. Genel Kurula hitap eden BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 2018 yılı başında Kıbrıs’ın iki tarafında yapılan seçimlerde NATO ve ayrılık yanlısı güçlerin kazançlı çıktığını, milliyetçiliğin yükselme trendine girdiğini ve bu durum karşısında sol, sosyalist, demokrasi ve barış yanlısı kesimlerin bir araya gelmesinden başka seçenek bulunmadığını vurguladı.

Ortadoğu’da yürütülen Emperyalist paylaşım savaşlarına karşı, Avrupa Solu birlikte mücadele etmelidir.

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Ortadoğu’da yürütülen emperyalist savaşların, halkları perişan ettiğini dile getiren Salih Sonüstün, Avrupa solunun bir bütün halinde Emperyalist, kirli, paylaşım savaşlarına karşı mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Türkiye’deki AKP iktidarının, Amerika, Rusya gibi dış güçlerle birlikte, Suriye’yi parçalamayı hedefleyen  paylaşım kavgasına taraf olduğunu dile getiren Salih Sonüstün,  başta Kürt halkı olmak üzere, bölge halklarının ağır bedeller ödediğini vurgulayarak, “BKP ve Avrupa Solu ezilen halkların yanında olmaya, halkların kardeşliğini savunmaya ve Anglo Amerikan emperyalizmine karşı mücadele etmeye devam edecektir” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Avrupa Sol Partisi Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından yurda döndü.