Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Salih Sonüstün Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Birleşik Kıbrıs Partisi olarak temkinli iyimserlik halini koruduklarının altını çizerek, “ Masada henüz çözülmeyi bekleyen toprak, mülkiyet,  garantiler, çözüm sonrası tazminatların karşılanacağı mali kaynağın bulunması ve nüfus konusu gibi çetrefilli konular var. 6 başlığın 4’ünde kısmi oranda ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen garantiler, toprak ve mülkiyet konusunda aşılması gereken önemli sorunlar olduğu ortadadır” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının çözümün ertesi günü antlaşma şartlarının hayata geçirilmeye başlanması ile ilgili beklenti ve ısrarları olduğunu ifade eden Sonüstün, iade edilecek bölgeler ve geri çekilecek askerlerle ilgili Kıbrıs rum tarafının hızlı bir takvim oluşturulmasını talep ettiğini vurguladı.
Masadaki tüm konular görüşülmelidir.

Kıbrıs türk tarafının toprak ve garantiler konusunun konuşulmasını diğer başlıkların tamamen kapanması sonrasına erteleme çabasına karşın, Kıbrıs rum tarafının bu konuları da konuşma ve bir takvime bağlama ısrarırının olduğunu belirten BKP Dış İlişkiler Sekreteri Salih Sonüstün “ Masadaki tüm konular görüşülüp ortak bir noktaya varılmak zorundadır. Çözümün anahtarı her iki tarafın da birbirinin hassasiyetlerini gözeterek, tüm kıbrıslıların kazanacağı  ortak bir yolun bulunmasıdır. Siyasi konjektür şu an itibarı ile Kıbrıs sorununun çözümüne uygundur. Görev iki toplumun kendine ve masada çözüm sürecini yürüten görüşmecilere düşmektedir. Çözüme varıncaya kadar katedilecek önemli bir yol vardır” dedi.
           Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak öncelikli görevidir.

Birleşmiş Milletlerden referandum sürecinin sonbahara erteleneceği bilgilerinin sızdığına dikkat çeken Sonüstün, “Eylül ayında referandum yapılabileceği konuşulmaktadır. Eylül ayına kadar kıbrıslıların çıkar ve güvenliğini sağlayacak, bizleri birleşik federal Kıbrıs’a ulaştıracak çözümün sağlanması için hepimize önemli görevler düşmektedir.  Halkımızı çözüme hazırlamak, birlikte ortak bir yaşamı benimsetmek için toplumlar arası ilişkileri geliştirmek esastır. Birleşik Kıbrıs Partisi toplumlararası ilişkilerin önemini her platformda vurgulamış ve kıbrıs’ta federal çözüme inanan tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile  ortak vatan mücadelesini geliştirmeye devam edecektir” dedi.