Güney Kıbrıs’tan AKEL, , DİSİ, PEO, EDON, Türkiye’den HDP, 78’liler Vakfı, Yunanistan’dan Yunanistan Komünist Parti, Kıbrıs’ın Kuzey’inden Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi temsilcileri ile çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü yetkililerinin konuk olarak yer aldığı kurultayda, parti Genel Başkanlığı’na yeniden İzzet İzcan seçilirken,  Parti Meclisi ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Kurultayı kısa bir müzik dinletisi ile açıldı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin kurulduğu 2002 yılından bu yana adına yaraşır bir şekilde  Birleşik Kıbrısı hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirterek,   Kıbrıs’ın geleceği ve bütün emekçilerin birliği için, Kıbrıslıları Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit ve Latin diye ayırmadan, siyasetin merkezine koyarak barış, demokrasi ve kardeşlik bayrağını yükseklere taşıdığını ifade etti.

“ Kıbrıs’ın bağımsızlığını, statükodan kurtulmasını ve yeniden birleşmesi mücadelesinde her zaman en ön saflarda yer alan yurtsever bir güç olarak, daima halkımızın çıkarlarını her şeyden üstün tuttuk. Mücadelemizle, fedakarlıklarımızla, emekçilerin yanında saf tutarak halkımızın sosyal ve siyasal kazanımlarının korunmasında hep ön saflarda olduk. Toplumsal ilerlemeye, demokratikleşmeye ve Kıbrıs halkının çağdaşlaşmasına önemli derecede katkıda bulunduk. Kararlılıkla ve cesaretle Kıbrıs halkını öne çıkarıp savunan güç olduk diyen İzcan, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin toplumsal muhalefetin örgütlenmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini, barış, demokrasi ve emek yanlısı örgütlerle ittifaklar kurarak hayatın her alanında mücadeleye katıldığını söyledi.

“ BKP sömürünün her türlüsüne karşı çıkmıştır. Özelleştirme adı altında toplumsal varlıklarımızın, Türkiye’den gelen AKP’ye yakın şirketlere peşkeş çekilmesi kabul edilemez. 2013-2016 yılları arasındaki 3 yıl neo-liberal politikaların acımasızca uygulandığı bir dönem olmuştur. Kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan çok Uluslu tekeller Kıbrıs’ın Kuzeyinde bir paylaşım kavgasına girmişlerdir. Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Havalimanı, Telefon dairesi, Elektrik  Kurumu, deniz limanlarımız, ülkemizin tüm su kaynakları neo-liberal politikalara uygun bir şekilde  yabancı şirketlere ya devredildi veya devredilmeye çalışılıyor.  Bütün bu olumsuz koşullara rağmen  Birleşik Kıbrıs Partisi yapılanların özelleştirme değil, Kıbrıs’ın Kuzeyinin her şeyiyle  Türkiye’ye entegrasyonu olduğunu  korkusuzca dile getirmiş ve kararlılıkla karşı çıkmıştır. Temel hedef  Kıbrıs Türk Toplumunu asimile ederek varlık ve kimliğini ortadan kaldırmaktır. Kimliğimiz büyük bir saldırı altındadır. Bunu yapanlar  ülkemizi her şeyi ile egemenlikleri altına almaya çalışan Ankara’daki yayılmacı iktidarlar ve onların yerli işbirlikçileridir” diyen İzcan, Bunlara kaşı çıkmanın en büyük yurtseverlik görevi olduğu bilinciyle daima kararlı davrandıklarını ve davranmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurultay konukların konuşma ve mesajları ile devam etti.Türkiye’den katılan 78’ler Vakfı Başkanı Celalettin Can yaptığı konuşmada, tam bağımsız Federal Kıbrıs’ın hem Türkiye hem de Yunanistan’ın demokratikleşmesinin önünü açacağının altını çizerek, Türkiye’de üstü örtülü bir savaş yürütüldüğünü, Kıbrıs’ın da Türkiye’nin özel harp cenneti olduğunu ve Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Halkların kardeşliği kadar halkların eşitliğinin de önemli olduğuna vurgu yapan Celalettin Can, “ Halklar kardeş olduğu kadar eşit de olursa o zaman savaşlar ve ölümler olmaz” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki toplumların önce daha çok Türk ve Yunan olmaları için baskı altına alındığını, daha sonra birbirleri ile çatışmaları için eğitildiklerini belirterek, “ Bir garantör bizi bir birimize düşürdü, diğeri faşist bir darbe yaparak ülkeyi ele geçirmeye kalktı, öteki ise sizi kurtardım diyerek ülkemizi bölüp bizi asimile etmek için baskı altına aldı. Ne yazık ki iki toplum da birbiriyle kavga ederek onların ülkemizi bölme planlarına yardımcı oldu. Bu ülkede bizim kavgamız toplumsal varlık kavgası, ülkemize sahip çıkma kavgasıdır. Bu kavgada birlikte yürümek önemlidir” dedi.

Konukların konuşmaları ve mesajların okunmasının ardından verilen 5 dakikalık aradan sonra parti organlarının seçimine geçilen Birleşik Kıbrıs Partisi 4. Olağan Kurultayı’nda BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yeniden Genel Başkanlığa seçilirken Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi ve Onur kurulu üyeleri de belirlendi.

Birleşik Kıbrıs Partisi parti Meclisi ve Onur Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

 

                                   

Birleşik Kıbrıs Partisi  Genel Başkan
1-İzzet İzcan

 

Birleşik Kıbrıs Partisi Parti Meclisi

1-Abdullah Korkmazhan
2-Ayten Giritli
3-Ahmet İşbeceren
4-Abdulhakim Kızartıcı
5-Arif Okcu
6-Ali Polili
7-Ali Fegan
8-Bülent Ufuk Bulli
9-Bora Asena
10-Çağda Haşimoğulları
11-Derviş Okan Ünlüyol
12-Emin Taşker
13-Hüseyin yılmaz Yaşarcan
14-Kemal Gülercan
15-Naci Arsaç
16-Salih Efendi
17-Salih.R.Vedat Sonüstün
18-Sunalp Asena
19-Uğur Sadi Sönmez
20-Yazgülü Gürbudak

 

Birleşik Kıbrıs Partisi Yüksek Onur Kurulu

1-Ahmet Aziz Kutlay
2-Bahire Korel
3-Fatma Alçıcıoğlu
4-İncilay Eren
5-Mehmet Kızıldere