BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- DP azınlık hükümetinin Kıbrıslı Türklerle alay edercesine bir birlerini erken seçime gitmekle, hükümeti krize sokmakla tehdit ettiğini belirterek, “ Bu hükümet gayri ciddi, ülkede yaşanan krizlere çözüm üretmekten aciz bir hükümettir” dedi.

UBP- DP azınlık hükümetinin ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak ileriye dönük her hangi bir proje ve planının olmadığına vurgu yapan İzcan, “ Başbakan hükümet ortağını erken seçimle tehdit edip muhalefet partilerine çağrıda bulunuyor. “Siz önergeyi getirin destekleyelim” diyor. Türk lirası devalüe olup değer kaybetmeye devam ederken Maliye Bakanı “Bekleyelim ve ne olacağını görelim” diyor. Bekliyoruz ama hiçbir şey görmüyoruz. Bu hükümet kurulduğu günden itibaren gözle görülür hiçbir şey yapmamış, hiçbir tedbir almamıştır” dedi.

Bütçenin şimdiden açık vermeye başladığını, yatırım yapılamaz hale gelindiğini vurgulayan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Ülke yangın yerine dönmüştür. Ortada yaşananlara müdahale edebilecek kapasitede bir hükümet yoktur” dedi.
Çözüm üretmek halkımızın elindedir.

Çıkış yolunun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasi sorunlara doğru politikalarla çözüm üretebilecek bir yapının oluşmasını sağlayacak plan ve projelerin hayata geçirilmesi olduğuna vurgu yapan İzcan, parlamentoda bulunanların sorunlara çare olacak reformları yapamayacağını ifade etti. “ Çözüm Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu ceberut yapının kökten değiştirilip dönüştürülmesidir.  Çıkış yolu öncelikle siyasi yapının değişmesidir. Bu nedenle halkımıza değişim konusunda büyük bir sorumluluk düşmektedir. Parlamentoda yer alan çürümüş yapıyı değiştirmek ve yaşanan sorunlara çözüm üretecek yeni bir yapıyı oluşturmak halkımızın elindedir” dedi