Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başakanı İzzet İzcan başkanlığındaki BKP Heyeti Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek hayvan üreticilerinin yaşadığı sorunlar haklkında bilgi alışverişinde bulundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın kuzeyinde genel olarak tüm üreticilerin ürettikçe battığına vurgu yaparak, CTP-DP hükümetinin ve bundan önceki hükümetlerin de uyguladığı ekonomik modellerin üretimi teşvik etmeye değil bitirmeye yönelik olduğunu söyledi.

KKTC bütçesinin %80’nin kamuya ve cari giderlere harcandığını ifade eden İzcan,  %16’lık kesimin bütçenin %80’ni kullandığını ve toplumun %84’nün ise bütçenin %20’si ile yetinmek zorunda kaldığını söyledi. “Bugüne kadarki hükümetler kaynakları kamu ve cari giderleri karşılmak için kullanmış, üretici, esnaf, dar gelirli ve asgari ücretliyi borç batağına mahkum etmiştir” diyen İzcan Ankara tarafından dayatılan ekonomik paketlerin de üretimi bitirdiğini söyledi.

Son günlerde dövizde yaşanan yükselişin de vatandaşın cebindeki parayı erittiğini, zaten borç batağında olan Kıbrıslıtürkleri iflasa sürüklediğini vurgulayarak, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen hükümetin üreticiyi ve vatandaşını koruyacak etkin önlemler almadığını vurguladı.

Ek mesailere 75 milyon TL ve müşavirlere 18 milyon TL ödeyebilen hükümetin, çiftçi, hayvancı, narenciyeci, esnaf yani üreterek kazanmaya çalışan kesimlere ödenek bulamadığını vurgulayan İzcan, “Esas sorun içinde yaşadığımız yapının, statükonun kendisidir. Bu sistem değişmedikçe ürettikçe batmaya devam edeceğiz. Sistemi değiştirmenin yolu da mağdur olan tüm kesimlerin birlikte hareket ederek değişimi sağlayacak gücü oluşturmasıdır. Bu noktada, Hayvan üreticileri ve Yetiştiricileri birliğine çağrımız ortak sorunlarımızın çözümü için birlikte hareket etmektir” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise yaptığı konuşmada, BKP heyetine hayvan üreticilerinin sorunlarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, yaşadıkları yapısal sorunların çözümü için destek istedi. Dövizde yaşanan yükselişin hayvan üreticilerinin çıkmaza girdiğini ve acilen bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyledi.