Başbakan Hüseyin Özgürgün, özel ziyaretinin giderlerini cebinden karşılamalıdır.

Yazan |18 Nisan, 2017|

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kızının mezuniyet töreni ile ilgili giderlerin devlete ödetilmesi ile ilgili yayınladığı raporu ibretle okuduklarını belirterek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü  15 Bin 756 TL değerindeki giderleri cebinden ödemeye çağırdı.
Yapılan ziyaretin özel bir ziyaret olduğunu, dış görev, görüşme,tanıtım ya da aydınlatma amacıyla yapılmadığının […]